Wiceminister Adam Gawęda podziękował górnikom. Kopalnie pracują normalnie

Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa podziękował górnikom za to, że poważnie potraktowali zagrożenie zarażeniem koronawirusem.

- Ostatnie tygodnie to czas wspólnej walki z zagrożeniem koronawirusem. W tej walce wszyscy jesteśmy równi – powiedział wiceminister Gawęda. - Zdrowie każdego górnika i waszych najbliższych oraz bezpieczeństwo kopalń, to nasze zadanie i najważniejszy cel. Dlatego poleciłem służbom BHP i kierownictwu kopalń aby opracowano i bezwzględnie przestrzegano specjalnych zasad minimalizujących ryzyko infekcji. 

W związku ze zwiększoną absencją oraz ryzykiem zarażenia koronawirusem, Sztab Kryzysowy JSW SA podjął decyzję o wprowadzeniu trzyzmianowego systemu pracy w miejsce czterozmianowego.  Podstawowym celem  jest ograniczenie kontaktów pracowników pracujących na różnych zmianach.  Ograniczenie liczby pracowników w klatce szybowej wydłużyło znacząco czas zjazdu i wyjazdu załogi. Dlatego też wyjazdy odbywają się według kolejności ustalonej dla zjazdów, przy zachowaniu czasu przebywania załogi w zakładzie górniczym na jednej zmianie nie dłużej niż 8 godzin. 

Zlikwidowano część pociągów osobowych w kopalni, aby ograniczyć wzajemny kontakt pracowników. Utworzono nowe, szczegółowe dla każdego oddziału dołowego harmonogramy zjazdu i wyjazdu załogi, aby wyeliminować gromadzenie się górników w rejonie nadszybi i podszybi. System trzyzmianowy pozwala także na uniknięcie kontaktów pomiędzy kolejnymi zmianami w cechowni, łaźni, na nadszybiu, podszybiu oraz w wyrobiskach górniczych. Dzięki zmianie organizacji pracy wygospodarowano czas między zmianami na dezynfekcję łaźni górniczej, klatek szybowych oraz wagoników kolei podziemnej.

Kopalnie JSW pracują normalnie. – Przygotowujemy się na każdą ewentualność. Bezpieczeństwo załóg jest dla nas najważniejsze, dlatego mamy scenariusze funkcjonowania nawet w sytuacji krytycznej. Będziemy na bieżąco informować o decyzjach podejmowanych w celu ochrony załogi i miejsc pracy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA.

- Podejmowane decyzje, zmiany organizacji pracy, wymogi stawiane przed wszystkimi pracownikami są uciążliwe, zawsze jednak skierowane są na minimalizację zagrożenia i na wasze bezpieczeństwo - powiedział wiceminister Gawęda, zwracając się bezpośrednio do górników.

Wystąpienie wiceministra Adama Gawędy:

Wydarzenia