Obowiązki pracowników przebywających na kwarantannie

Sztab Kryzysowy JSW przypomina, że zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi izolacji domowej oraz kwarantanny związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 każdy pracownik Spółki, który objęty został izolacją domową lub kwarantanną - zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracodawcę.

Dodatkowo w terminie trzech dni roboczych od zakończenia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych każdy pracownik JSW musi złożyć w swoim zakładzie pracy pisemne oświadczenie potwierdzające odbywanie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

JSW wystąpi do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu złożonym przez pracownika.

Takie same zasady dotyczą osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Takie osoby również muszą poinformować pracodawcę oraz złożyć pisemne oświadczenie. Druki oświadczeń można pobrać z załączników znajdujących się poniżej. W związku ze zmianą przepisów przestają obowiązywać dotychczasowe wzory oświadczeń.

Sztab Kryzysowy JSW zachęca również do samodzielnego sprawdzenia przez pracownika na Internetowym Koncie Pacjenta, czy skierowano go na kwarantannę lub izolację domową. Informacja ta jest widoczna zaraz po tym, jak Sanepid wpisze ją do systemu i pojawi się po zalogowaniu w formie alertu na górze strony. Alert będzie widoczny, dopóki obowiązywać będzie kwarantanna lub izolacja domowa, potem zniknie z konta. Dzięki temu pracownik nie będzie musiał już czekać na informacje od lekarza czy Sanepidu. Co więcej, będzie również miał możliwość pobrania elektronicznie podpisanego dokumentu, który potwierdza, że przebywa w izolacji lub kwarantannie.

Wydarzenia