Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW wydaje miliony na nowoczesny sprzęt dla ratowników górniczych

Zadaniem ratowników górniczych jest niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, a także bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Aby mogli realizować swoje zadania na najwyższym poziomie, ratownicy muszą ciągle doskonalić swoje umiejętności i być wyposażeni w najlepszy sprzęt.

zdjęcie: Dawid Lach

- Wyposażenie ratowników w najnowocześniejszy sprzęt, który ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników biorących udział w akcjach ratowniczych, to dla nas priorytet. Nie szczędzimy na to środków. Bez wątpienia nowoczesne wyposażenie ratownika przekłada się na sprawnie prowadzoną akcję ratowniczą. Chcielibyśmy zakupić jeszcze więcej nowoczesnego sprzętu, ale musimy pamiętać o tym, że od momentu pojawienia się nowych urządzeń na rynku, muszą one zostać przetestowane, co trwa długie miesiące i często okazuje się, że nie spełniają oczekiwań ratowników. Zdarza się, że starsze konstrukcje urządzeń długimi latami są niezastąpione, tak jest między innymi z aparatami tlenowymi regeneracyjnymi. Staramy się o to, aby nasi ratownicy byli wyposażeni w najlepszy sprzęt - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW.

Od 2020 roku JSW wydała ponad 18 milionów złotych na sprzęt ratowniczy. Rekordowy był rok 2022, kiedy na zakup sprzętu wydano ponad 7 milionów złotych. W pierwszym kwartale tego roku wydano już 1,2 mln złotych i na tym nie koniec. Od końca ubiegłego roku ratownicy testują w różnych konfiguracjach i warunkach, nowy, mniejszy i lżejszy nadciśnieniowy aparat tlenowy (ratowniczy). W aparacie tym powietrze jest chłodzone i wzbogacane stałym poziomem tlenu, co ma istotne znaczenie przy prowadzeniu akcji w warunkach tzw. mikroklimatu. Jeśli aparat uzyska pozytywną opinię ratowników Spółka rozpocznie proces ich zakupu.

Warto wspomnieć, że Kierownicy Akcji Ratowniczych mają do dyspozycji sprzęt znajdujący się w Centralnym Magazynie Ratowniczym, który został utworzony w 2019 roku w Ruchu Zofiówka. W magazynie znajduje się specjalistyczny sprzęt, narzędzia i materiały, które w każdej chwili mogą zostać wykorzystane podczas akcji ratowniczej w każdej z kopalń JSW. W magazynie do dyspozycji ratowników są m.in. urządzenia łączności ratowniczej, systemy lokalizacji zaginionych, kamery termowizyjne, urządzenia wentylacyjne, specjalistyczne wysokowydajne agregaty i pompy do wytwarzania piany, przetłaczania klejów, wypełniania korków podsadzkowych. Magazyn wyposażony jest również w sprzęt do prowadzenia akcji zawałowych np. podnośniki pneumatyczne, zestawy poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem, przecinarki, obudowy ratownicze. Znajduje się tam również przenośnik ratowniczy zaprojektowany i wykonany przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe i wiele innych specjalistycznych urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych dla prowadzenia wszystkich rodzajów akcji ratowniczych.  W Centralnym Magazynie Ratowniczym zastępy ratownicze z kopalń zapoznają się z budową i działaniem urządzeń i sprzętu, co ma niebagatelne znaczenie przy prowadzeniu akcji ratowniczej. W Centralnym Magazynie Ratowniczym znajduje się w sumie 468 urządzeń potrzebnych w akcjach ratowniczych.

Oprócz tego Spółka na bieżąco dba o wyposażenie Kopalnianych Stacji Ratownictwa Górniczego. Jest to głównie sprzęt używany przez ratowników np. łączność ratownicza - również bezprzewodowa, przyrządy pomiarowe i kontrolne, w szczególności analizatory gazów, mierniki stężeń gazów, termometry, pirometry, kamery termowizyjne. Sprzęt ochrony układu oddechowego np. aparaty tlenowe ewakuacyjne, urządzenia testujące szczelność aparatów. Sprzęt do prowadzenia akcji zawałowych i pożarowych oraz prac profilaktycznych.  W ostatnim roku zakupiono również dużo sprzętu dla wyposażenia tworzonych w KWK Budryk specjalistycznych zastępów ratowniczych – alpinistycznych do prac ratowniczych prowadzonych w wyrobiskach pionowych lub o dużym nachyleniu. Zastępy specjalistyczne alpinistyczne wchodzą również w skład drużyny w Ruchu Zofiówka oraz drużyny w KWK Pniówek. W ubiegłym roku ratownicy wzięli udział w obozie szkoleniowo-kondycyjnym w Tatrzańskim Parku Narodowym, podczas którego odbyli wspólne ćwiczenia z ratownikami Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie oszczędza też środków na sfinansowanie różnego rodzaju kursów dedykowanych ratownikom, przykładowo kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej ukończyło 571 ratowników. Kursy podstawowe dla ratowników, mechaników sprzętu, kandydatów członków specjalistycznych zastępów do prac ratowniczych z użyciem technik alpinistycznych. Kursy dla kierowników akcji, kierowników sztabu akcji, kierowników baz ratowniczych, kursy dla osób kontrolujących przyrządy pomiarowe służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej, kursy dla osób obsługujących sprzęt służący do prowadzenia profilaktyki pożarowej i wiele innych kursów okresowo powtarzanych.

Inne aktualności

Ograniczenia w Chinach bez wpływu na działalność JSW

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby ograniczenia chińskich projektów produkcji stali w technologii wykorzystującej koks miały negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, informujemy, że rynkiem zbytu dla węgla koksowego…

Cztery nowe ściany

W czerwcu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej uruchomiono cztery ściany, których zasoby wynoszą prawie 1,9 mln ton węgla koksowego.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni

33 uczniów z ośmiu szkół otrzymało nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce. Wręczone zostały podczas uroczystego spotkania z udziałem Artura Wojtków, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, dyrektorów szkół i oczywiście samych laureatów.

Pniówek wdraża nowe rozwiązania

Lepsza wydajność przy zachowaniu wysokich standardów jakości węgla koksowego. W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalni Pniówek odbyła się prezentacja nowo zainstalowanych filtrów tarczowych, które są ważnym elementem ambitnego projektu modernizacji obiegu…

Jastrzębski Węgiel najbardziej medialnym klubem siatkarskim

Z dumą informujemy, że Jastrzębski Węgiel wspierany przez Jastrzębską Spółkę Węglową uznany został przez magazyn „Forbes” za najbardziej medialny klub siatkarski w kraju. Gratulujemy!

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA

W związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZ.

Więcej aktualności