Strategia

Strategia JSW z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW na lata 2018-2030 została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wydobycia i sprzedaży węgla.

Misja Grupy JSW

Umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu dla Europy w sposób zapewniający wzrost wartości Spółki z uwzględnieniem oczekiwań Akcjonariuszy

Wizja Grupy JSW

Umocnienie pozycji wiodącego i innowacyjnego producenta węgla koksowego i czołowego dostawcy koksu na rynku europejskim, który wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez najwyższe standardy działania w zakresie: jakości oferowanych produktów, innowacji, automatyzacji i informatyzacji ciągu produkcyjnego, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska

Strategia 2018-2030 z uwzględnieniem Spółek Zależnych GK JSW

Transmisja z konferencji dotyczącej prezentacji Strategii JSW 2018-2030