Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 7/2023

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 16.03.2023 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ), które odbyło się 16 marca 2023 roku.

Nazwa akcjonariusza: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64 387 333

Udział w głosach NWZ: 87,21 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące