Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 47/2020

Inne

Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 44/2020 i 46/2020 informuje o powzięciu informacji, iż Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydał dzisiaj komunikat, w którym poinformowano, że 30 grudnia 2020 r. nastąpi rejestracja 744.463 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem ISIN PLJSW0000015.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące