Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 40/2019

|   Relacje inwestorskie

Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 3 lipca 2019 roku do godziny 13:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w Warszawie, w Hotelu Mercure Grand przy ul. Kruczej 28, w sali konferencyjnej Olimp 1 na 10 piętrze.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące