Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 39/2012

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:   Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14.11.2012 r. zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 11.07.2012 r.  dokonał sprzedaży 150 szt. akcji Spółki po cenie 93,80 zł,

- w dniu 12.11.2012 r.  dokonał kupna 172 szt. akcji Spółki po cenie 83,20 zł,

- w dniu 12.11.2012 r.  dokonał sprzedaży 172 szt. akcji Spółki po cenie 83,50 zł.

Transakcje, o których mowa powyżej dokonane zostały na Giełdzie  Papierów Wartościowych
w trakcie sesji zwykłej.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące