Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2011/K

Korekta raportu bieżącego nr 37/2011 – Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 listopada 2011 roku powziął informację od Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Waldemara Pawlaka, który działając w imieniu Skarbu Państwa powiadomił, iż w zawiadomieniu Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2011 r., wystąpił błąd pisarski.

W zawiadomieniu wykazano, iż:

„Według stanu na dzień 31 października 2011 r. Skarb Państwa posiada 77.326.733 akcje Spółki, które obecnie stanowią 64,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 77.326.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki”,

a powinno być:

„Według stanu na dzień 31 października 2011 r. Skarb Państwa posiada 77.158.023 akcje Spółki, które obecnie stanowią 64,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 77.158.023 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące