Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 34/2018

  Relacje inwestorskie Rada Nadzorcza Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. - uzupełnienie

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 23 października 2018 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Konrada Balcerskiego powołanego na Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.

Pan Konrad Balcerski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł radcy prawnego. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Audytu, Kontroli Finansowej i Rachunkowości oraz Podyplomowego Studium Podatkowego prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości oraz zarządzania projektami (TenStep Project Management oraz Prince 2).

Pan Konrad Balcerski posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa działającymi głównie w sektorze naftowo-gazowym. Obecnie pracownik Departamentu Nadzoru i Polityki Właścicielskiej Ministerstwa Energii.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Balcerski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawa prawna: §5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące