Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 32/2022

Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż realizując zapisy pkt 3 Porozumienia z dnia 28 stycznia 2022 roku zawartego pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w dniu 5 lipca 2022 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej („Porozumienie”).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nagroda jednorazowa wypłacona zostanie w miesiącu lipcu br. wszystkim pracownikom JSW będącym w stanie zatrudnienia w dniu 30 czerwca 2022 r. i spełniającym warunki jej przyznania.

Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące