Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 32/2014

Nieuruchomienie transakcji emisji euroobligacji

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 30/2014 i 31/2014 z dnia 20.10.2014 r. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, że w związku z przeprowadzoną serią spotkań z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii na potrzeby planowanej emisji euroobligacji podjął decyzję o nieuruchomieniu transakcji w obecnym terminie, z uwagi na warunki rynkowe.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące