Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 29/2024

Inne

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Treść raportu:

 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW S.A.”] informuje, że w dniu 14 czerwca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Goldman Sachs Group Inc. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące