Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 29/2014

Aktualizacja założeń operacyjnych Grupy Kapitałowej JSW na 2014 r.

 

Treść raportu:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. („JSW”) podaje do wiadomości zaktualizowane (w stosunku do danych zawartych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW za 2013 rok) założenia operacyjne w zakresie produkcji węgla i nakładów na inwestycje rzeczowe Grupy:

1. Założenia operacyjne w zakresie produkcji węgla na rok 2014 zostały zaktualizowane z poziomu 13,8 mln ton (bez kopalni Knurów-Szczygłowice) do poziomu 13,8 - 14,0 mln ton (z uwzględnieniem produkcji kopalni Knurów-Szczygłowice w wysokości ok. 1,5 - 1,6 mln ton) w porównaniu do 13,6 mln ton wyprodukowanych w 2013 roku.

2. W ramach zaktualizowanych założeń operacyjnych, produkcja węgla w drugim półroczu 2014 roku (z wyłączeniem kopalni Knurów-Szczygłowice) jest oczekiwania na poziomie 6,7 miliona ton (8,3 miliona ton z uwzględnieniem kopalni Knurów-Szczygłowice) w porównaniu do 6,8  miliona ton wyprodukowanych w drugim półroczu 2013 roku.

3. Założenia operacyjne w zakresie nakładów na inwestycje rzeczowe Grupy zostały zaktualizowane z 2 167,3 mln zł (bez kopalni Knurów-Szczygłowice) do poziomu 1 809,0 mln zł (z uwzględnieniem kopalni Knurów-Szczygłowice w wysokości 68,0 mln zł).

Równocześnie, Grupa kontynuuje realizację Programu Działań Dostosowawczych do obecnej sytuacji rynkowej mającego na celu obniżeniu kosztów działalności.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące