Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 28/2022

Zgoda Rady Nadzorczej JSW S.A. na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii D JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i udzieliła zgody na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach subportfela płynnościowego, środkami finansowymi do kwoty 1,0 mld PLN (słownie: jeden miliard PLN).

Jednocześnie Spółka informuje, że zasilenie funduszu planowane jest w pierwszej połowie lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące