Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 28/2021

Powołanie Prezesa Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż 27 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28 sierpnia 2021 roku Pana Tomasza Cudnego na stanowisko Prezesa Zarządu JSW X kadencji.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

  1. Powierzenia Panu Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od dnia 28 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. W tym okresie Pan Tomasz Cudny pozostaje również Prezesem Zarządu JSW.
  2. Powierzenia Panu Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 28 sierpnia 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. W tym okresie Pan Tomasz Cudny pozostaje również Prezesem Zarządu JSW.

Pozostałe informacje o Panu Tomaszu Cudnym wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące