Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 28/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW S.A.”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r.
Decyzją Zarządu JSW S.A. termin publikacji Skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 r. planowany na 6 listopada 2014 r. zostaje zmieniony i określony na 13 listopada 2014 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące