Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 27/2022

Zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zasileniu JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D i nabyciu Certyfikatów za kwotę nieprzekraczającą 1,0 mld PLN.

Celem Funduszu jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, z przeznaczeniem na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW.

Ze względu na fakt, że Fundusz stanowi dla JSW bufor gotówki na potrzeby pokrycia potrzeb finansowych Spółki w czasach dekoniunktury, uznano że informacja o jego zasileniu znacznymi środkami finansowymi jest istotna.

Jednocześnie Spółka informuje, że opisana na wstępie czynność zgodnie z zapisami uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 3 czerwca 2022 roku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące