Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 27/2021

Delegowanie członka Rady Nadzorczej JSW do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", „JSW”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2021 informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Pruska do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW X kadencji, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych - na okres od 16 sierpnia 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku włącznie.

 Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące