Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 24/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW S.A.”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15.01.2014 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.

Decyzją Zarządu JSW S.A. termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r. planowany na 7 sierpnia 2014 r. zostaje zmieniony i określony na 13 sierpnia 2014 r.

Pozostałe informacje przekazane raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 15.01.2014 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 103 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące