Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 23/2019

|   Relacje inwestorskie

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 marca 2019 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Jastrzębiu – Zdroju (44-330), Aleja Jana Pawła II 4, sala nr 502 na V piętrze.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące