Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 23/2014

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym.

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż został złożony wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Łączna liczba akcji na okaziciela, które mają zostać wprowadzone do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 54 218, w tym:

1) 45 901 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł każda, oznaczonych kodem PLJSW0000015,

2) 8 317 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda, oznaczonych kodem PLJSW0000015.

Zaproponowana została data rejestracji i wprowadzenia: 08.08.2014 r.

Podstawa prawna: § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące