Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 22/2023

Art. 428 KSH

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

 

Załączniki:

  1. Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy złożone w trybie art. 428 par. 6 KSH.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące