Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 17/2018

  Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ JSW S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 28 czerwca 2018 roku do godziny 17:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki będzie kontynuowane w siedzibie Spółki w Jastrzębiu – Zdroju (44-330), Aleja Jana Pawła II 4, sala konferencyjna nr 502 na V piętrze.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące