Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 15/2014

Uzyskanie opinii o godziwości warunków finansowych w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Kompanii Węglowej S.A.

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Citigroup Global Markets Limited opinię z dnia 15 lipca 2014 r., co do godziwości (z perspektywy Spółki) warunków finansowych świadczenia zapłaconego przez Spółkę („Opinia”) w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego Knurów – Szczygłowice w Knurowie, która to opinia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Opinia została sporządzona w języku angielskim. Do niniejszego raportu załączone zostało również tłumaczenie opinii na język polski, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności wiążąca jest wersja angielska.

Załączniki:

1. Fairness opinion letter ENG

2. Fairness opinion letter PL

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące