Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 14/2024

Przedłużenie czasu trwania działania JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 30.01.2024 r.  informuje, iż w dniu 20.03.2024 r. Zgromadzenie Inwestorów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [„FIZ”, „Fundusz”] podjęło uchwałę w sprawie przedłużenia czasu trwania FIZ do dnia 30 grudnia 2027 roku [to jest o 3 lata w stosunku do daty, na którą Fundusz został utworzony]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące