Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 14/2019 K

|   Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 21.03.2019 r. wraz z projektami uchwał - korekta

Treść raportu:                      
 
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że w opublikowanym raporcie bieżącym nr 14/2019 dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. („NWZ”) na dzień 21.03.2019 r. może pojawić się problem z otwarciem załączonych plików, w związku z tym ponownie wysyła następujące pliki:
1.   Ogłoszenie o zwołaniu NWZ JSW na dzień 21 marca 2019 r.
2.   Projekty uchwał NWZ
3.   Dokumenty będące przedmiotem obrad NWZ
 
 
Podstawa prawna: § 15 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące