Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 32/2022 K

Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A. - korekta

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w opublikowanym  w dniu 5 lipca 2022 roku raporcie bieżącym nr 32/2022 dotyczącym zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem JSW a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w sprawie wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników JSW S.A., koryguje się zapis dotyczący okresu sprawozdawczego obciążenia wyniku Spółki. W miejscu „Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku” powinno być: „Koszt wypłaty nagrody jednorazowej, łącznie z kosztami pracodawcy, nie przekroczy kwoty 480,0 mln zł i obciąży wyniki Spółki za II kwartał 2022”.

Pozostałe informacje przekazane raportem bieżącym nr 32/2022 nie uległy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące