Robert Kudelski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Od roku 1993 jest pracownikiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego. Ukończył technikum górnicze w Jastrzębiu-Zdroju, z tytułem technika maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, magister z zakresu zarządzania i marketingu. Absolwent studiów podyplomowych w Politechnice Śląskiej, w Gliwicach (w zakresach prawa zamówień publicznych i zarządzania projektami w przedsiębiorstwie), na Uniwersytecie Śląskim  Katowicach (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (MBA). 
Ukończył szereg kursów i seminariów doskonalących m.in. w zakresie: systemu zarządzania jakością, stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, programu kształcenia controllerów. Pełnił funkcje członka rad nadzorczych w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników od roku 2012 do nadal. 

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.