Paweł Nieradzik

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Od roku 2007 jest pracownikiem Jastrzębskiej Spółki Węglowe S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Głównego Mechanika, w Wydziale Maszyn Dołowych Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mikołowie, z tytułem technik mechanik. Kontynuował naukę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem) uzyskując tytuł inżyniera. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (w zakresie: węgiel koksowy i koks – współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe).

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników od roku 2022 do nadal.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.