Paweł Bieszczad

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Pan Paweł Bieszczad jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył również studia podyplomowe "Master of Business Administration" organizowane przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.

Pan Paweł Bieszczad zawodowo od początku swojej kariery związany jest z JSW. Od 2005 roku w KWK "Pniówek" zdobywał swoje doświadczenie, początkowo jako stażysta, później dozorca i sztygar zmianowy w Oddziale Teletechnicznym, a także dyspozytor w Dziale Energo-Mechanicznym. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara urządzeń teletechnicznych i automatyki. Pan Paweł Bieszczad ukończył liczne kursy specjalistyczne i seminaria doskonalące, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Paweł Bieszczad pełnił funkcję przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej JSW X kadencji w latach 2018 - 2020.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.