Michał Rospędek

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył także studia podyplomowe: „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Executive Master of Business Administration” w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
W latach 2008-2012 zatrudniony był w spółce Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. 
W roku 2015 był zatrudniony w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. W latach 2018-2022 był Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa. W roku 2022 powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2020 do nadal.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie spełnia kryteriów niezależności, określonych w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.