Michał Rospędek

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Ukończył także studia podyplomowe: „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz „Executive Master of Business Administration” w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.
W latach 2008-2012 zatrudniony był w spółce Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu na stanowisku specjalisty do spraw geologii pod ziemią. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko asystenta geologa dokumentującego w Linc Energy (Poland) Sp. z o.o. 
W roku 2015 był zatrudniony w Ministerstwie Energii, w Departamencie Górnictwa na stanowisku Głównego Specjalisty. W latach 2018-2022 był Naczelnikiem Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Departamencie Górnictwa. W roku 2022 powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Posiada kwalifikacje do wykonywania czynności geologa górniczego m.in. w podziemnych zakładach górniczych stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2020 do nadal.