Artur Kisielewski

Członek Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Biegły rewident, ukończył studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz studia magisterskie na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, o specjalności Rachunkowość i Finanse, gdzie dodatkowo otrzymał certyfikat IES International Education Society. Posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Międzynarodowych Standarów Rachunkowości MSSF/MSR na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończył Technikum Górnicze w Zespole Szkół Górniczo-Elektrycznych w Jastrzębiu-Zdroju,
z tytułem technika mechanika o specjalności eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego.

Od 1998 roku związany z audytem sprawozdań finansowych, zarówno według Polskich Standardów Rachunkowości jak i według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym notowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz instytucji finansowych, badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych, przygotowaniu prospektów emisyjnych, badaniu planów przekształcenia i połączenia spółek oraz doradztwie i usługach dla spółek kapitałowych oraz instytucji finansowych.

Pracował w firmach audytorskich związanych z zagranicznymi sieciami firm audytorsko - konsultingowych między innymi w Moore Stephens, Baker Tilly oraz BDO, gdzie pełnił funkcje menadżera w dziale audytu. Jako Dyrektor Zarządzający prowadził oddział w Warszawie firmy KPFK dr Piotr Rojek.

Obecnie Prezes Zarządu, biegły rewident w firmie audytorskiej ATAC Audytorzy i Partnerzy Sp. z o.o. w Katowicach.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.