Arkadiusz Wypych

Członek Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Absolwent Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe MBA w Akademii WSB, w Dąbrowie Górniczej. Od roku 2007 związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. pracując, jako inspektor w Zakładzie Logistyki Materiałowej. Następnie, w roku 2008 przeniesiony do Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka”, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe w oddziale szybowym na stanowiskach: specjalisty, inspektora technologii górniczej, dozorcy oraz sztygara zmianowego. Aktualnie pracuje w Wydziale Inwestycji KWK Borynia-Zofiówka-Bzie” na stanowisku nadsztygara nadzoru inwestycji dołowych. Ukończył liczne szkolenia i kursy, w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek. W roku 2017, z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed Komisją, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. z wyboru pracowników od roku 2018 do nadal.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.