Arkadiusz Mężyk

Członek Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Śląskiej w kadencjach 2016-2020 oraz 2020-2024, poprzednio Dziekan macierzystego Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Był m.in. wiceprezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, członkiem Śląskiego Forum Ekspertów, a obecnie członek Akademii Inżynierskiej w Polsce. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN.

W latach 2011-2023 członek wielu rad naukowych m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych (później ds. rozwoju) OBRUM sp. z o.o. W ramach pracy naukowej realizuje badania z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, maszyn górniczych, projektowania pojazdów wojskowych, a także projekty związane m.in. z zastosowaniem mechatroniki w medycynie.

W swojej działalności kładzie duży nacisk na ścisły rozwój współpracy nauki i przemysłu oraz rozwój zaawansowanych technologii.

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.