Relacje inwestorskie

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W tym dziale zamieszczone są m.in. wybrane informacje o Grupie Kapitałowej JSW, ładzie korporacyjnym, bieżące notowania akcji JSW S.A., zestawienie raportów bieżących i okresowych.

Data Wydarzenie  
                                   2023 rok           
9 luty 2023 Konferencja Poland Cyclicals: into the new business cycle conference,  WOOD & Company, GPW w Warszawie  
9 luty 2023 Spotkanie z inwestorami Erste Securities: Inside the Industry - JSW - Coal market outlook update, GPW w Warszawie  

16 marzec 2023

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie   
21 marzec 2023  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok  
21 marzec 2023  Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2022  
22 marzec 2023  Konferencja wynikowa za 2022 rok  
23 marzec 2023  Spotkanie z inwestorami Erste Securities  
22 maj 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku  
23 maj 2023 Konferencja wynikowa za I kwartał 2023 roku  
26-28 maj 2023 Konferencja WallStreet 27 w Karpaczu   
29 maj 2023 Spotkanie z Inwestorami DM Trigon w Warszawie  
30 maj 2023 Konferencja Polish Capital Market - BM mBank w Warszawie  
31 maj 2023 Czat inwestorski dla inwestorów indywidualnych  
16 czerwiec 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.  
20 czerwiec 2023 Konferencja inwestorska DM PKO BP  
6 wrzesień 2023  Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku  
7 wrzesień 2023 Konferencja wynikowa za I półrocze 2023 roku  
11 wrzesień 2023 Konferencja DM Pekao Annual Emerging Europe Investment  
22 listopad 2023 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku