Relacje inwestorskie

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W tym dziale zamieszczone są m.in. wybrane informacje o Grupie Kapitałowej JSW, ładzie korporacyjnym, bieżące notowania akcji JSW S.A., zestawienie raportów bieżących i okresowych.

DataWydarzenie
19 maja 2022Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. 
20 maja 2022Konferencja wynikowa GK JSW za I kwartał 2022 r. 
24 maja 2022 Spotkania z inwestorami w BM PKO BP w Warszawie
27-29 maja 2022Konferencja WallStreet w Zakopanem

3 czewca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A.
08-10 czerwca 2022Konferencja Spring Emerging Markets Conference w Pradze
1 lipca 2022Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.
30 sierpnia 2022Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r.
31 sierpnia 2022
godz. 11:00
Konferencja wynikowa GK JSW za I półrocze 2022 r.
1 września 2022Spotkania z inwestorami w IPOPEMA Securities w Warszawie

5-6 września 2022

Konferencja BM PEKAO 19th Annual Emerging Europe Investment Conference

17 listopada 2022Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.