Witamy na stronie Relacji Inwestorskich Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
W tym dziale zamieszczone są m.in. wybrane informacje o Grupie Kapitałowej JSW, ładzie korporacyjnym, bieżące notowania akcji JSW S.A., zestawienie raportów bieżących i okresowych.

2021-07-26 17:00:00
JSW33.3200-1.39%

20 maja 2021
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

19 sierpnia 2021
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r.

18 listopada 2021
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.