Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Raport CSR 2019

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Grupa JSW publikuje raport zrównoważonego rozwoju oraz raport zintegrowany za rok 2019

Grupa JSW od kilku już lat regularnie upublicznia informacje dotyczące wyników niefinansowych, tj. efektów działań w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu zarządczego. Tegoroczne raporty przygotowane zostały w oparciu o międzynarodowe  wskaźniki GRI Standards.

Przygotowanie  szczegółowych raportów wykracza poza wymogi prawne związane z obowiązkiem publikowania  informacji niefinansowych w ramach sprawozdań rocznych.  Publikacja raportu CSR  w formie papierowej czy raportu zintegrowanego w formie online pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. O informacje pozafinansowe  pytają nie tylko  przedstawiciele  krajowego rynku kapitałowego, ale również przedstawiciele zagranicznych  instytucji finansowych. Egzemplarze pierwszej edycji raportu zrównoważonego za rok 2017 trafiły chociażby do Australii.  Zarówno raport CSR, jak i raport zintegrowany stają się źródłem kompleksowej wiedzy na temat Grupy JSW i podejmowanych przez nią decyzji, dlatego są chętnie czytane nie tylko przez analityków giełdowych, ale również przez potencjalnych partnerów biznesowych. Wysokiej jakości raportowanie kwestii niefinansowych wpływa na ocenę spółki oraz Grupy JSW przez rynek.

- Cieszę się, że Grupa JSW odbierana jest przez otoczenie jako solidnie i rzetelnie informująca o wszelkich, czyli również niefinansowych aspektach swojej działalności. Mam nadzieję, że kolejny raport jedynie utwierdzi czytelników w takiej opinii. Zapraszam zatem do lektury, która może stać się ciekawa nie tylko dla analityków rynku kapitałowego, ale dla bardzo szerokiego grona naszych interesariuszy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW.

- Analitycy firmy Sustainalytics, która w ramach współpracy z warszawską  GPW przeprowadza audyty w związku z publikowanym indeksem WIG-ESG, oceniając JSW, podkreślili w swoim kilkudziesięciostronicowym raporcie analitycznym sporządzonym w ubiegłym roku rzetelność raportowania niefinansowego Grupy JSW. Wystawili wysokie oceny m.in. systemowi zarządzania środowiskowego spółki czy systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Udział JSW w indeksie WIG-ESG otwiera drogę do pozyskania kapitału funduszy, kierujących się w swojej polityce inwestycyjnej  szeroko pojętymi wartościami z zakresu ładu korporacyjnego, środowiska oraz społecznej odpowiedzialności, a udział  aktywów zarządzanych w oparciu o politykę ESG w całości aktywów na świecie stale rośnie– dodaje Krzysztof Solus – Dyrektor Biura Relacji Giełdowy