Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Raport CSR 2018

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

W tym roku Grupa JSW – będzie publikować elektroniczną wersję Zintegrowanego Raportu Rocznego za rok 2018, który będzie obejmował zagadnienia dotyczące zaangażowania społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie tematem oraz dbałość o dobrą komunikację z interesariuszami, zdecydowaliśmy się jednak na wydanie trzech skróconych wersji raportu CSR skierowanych do określonych grup interesariuszy. Przedstawiamy Państwu  wydawnictwa skierowane do społeczności lokalnych, pracowników oraz inwestorów, które zawierają podstawowe informacje, które mogą każdego zainteresować.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.

Cały raport można znaleźć na stronie www.jsw.pl/raportroczny-2018