Raport CSR 2017

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW prezentuje nie tylko charakter i skalę oddziaływania spółek grupy kapitałowej na otoczenie społeczne i przyrodnicze, ale także podsumowuje najważniejsze działania, które podjęła Grupa w minionym roku.  

Publikacja raportu jest w pewnym symbolicznym sensie zamknięciem pierwszego etapu implementacji zasad odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW, która jeszcze w 2016 roku borykała się z ogromnymi problemami finansowymi, i której ratowanie wymagało podejmowania trudnych i bolesnych decyzji. Dziś spółki Grupy JSW są ponownie rentowne, a powrotowi grupy kapitałowej na ścieżkę trwałego, stabilnego rozwoju, towarzyszyło odbudowywanie zaniedbanych relacji z otoczeniem. Pewnym symbolicznym również początkiem powrotu do koncepcji odpowiedzialnego zarządzania w Grupie JSW było rozpoczęcie prac nad strategią zrównoważonego rozwoju w lutym 2017 roku, której pierwsze zręby zostały zaprezentowane i skonsultowane z najważniejszymi interesariuszami podczas International Mining Forum (IMF) w czerwcu 2017 roku.