Edward Paździorko

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Obszary zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów 
    i jakości.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest także absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. W 1992 roku, rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła” w Mysłowicach, początkowo jako stażysta pod ziemią, a następnie pracując przeszedł poszczególne szczeble dozoru od nadgórnika, przez sztygara zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara górniczego do kierownika robót górniczych i zastępcy głównego inżyniera górniczego. W okresie pracy w KWK Wesoła do 2007 roku uzyskał także kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami jako kierownik Akcji. W latach 2007-2008 pracował w dozorze ruchu w Zakładzie Górniczym „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008-2016 zatrudniony był w KWK „Murcki-Staszic” należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), gdzie m.in. pracował na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego, a od 2015 roku jako Dyrektor Techniczny tej kopalni. Od lipca 2016 roku pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera Spółki KHW, brał udział w przygotowaniach i przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, KWK „Śląsk” i KWK „Wieczorek”, oraz przy połączeniu KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG). Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych przy Zarządzie Spółki.

Od czerwca 2017 roku był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI) w PGG. W tym czasie nadzorował m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych z użyciem silników wgłębnych wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń, a także wyspecjalizował działalność Zakładu w robotach górniczych niezbędnych dla kopalń Spółki. Od grudnia 2019 do 31 sierpnia 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A.