Edward Paździorko

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Edward Paździorko

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych

Obszary zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: produkcji (w tym BHP), zabezpieczenia produkcji, przeróbki mechanicznej węgla, inwestycji, odmetanowania, gospodarki metanem, optymalizacji procesów 
    i jakości.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest również absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Akademii Górniczo
-Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą górniczą. W roku1992 rozpoczął pracę w KWK „Wesoła” w Mysłowicach, początkowo jako stażysta pod ziemią, a następnie pracując przeszedł poszczególne szczeble dozoru od nadgórnika, przez sztygara zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara górniczego do kierownika robót górniczych i zastępcy głównego inżyniera górniczego. W okresie pracy w KWK „Wesoła” do 2007 roku, uzyskał także kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio akcjami jako Kierownik Akcji. W latach 2007-2008 pracował w dozorze ruchu w Zakładzie Górniczym „Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008-2016 zatrudniony był w KWK „Murcki-Staszic” należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), gdzie pracował m.in. na stanowisku Głównego Inżyniera Górniczego, a od roku 2015 jako Dyrektor Techniczny tej kopalni. Od lipca 2016 roku pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera Spółki KHW, brał udział w przygotowaniach związanych z przekazaniem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Śląsk” i KWK „Wieczorek” oraz przy połączeniu KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG). Po włączeniu KHW, w struktury PGG współtworzył Dział Zagrożeń Naturalnych przy Zarządzie Spółki.

Od czerwca 2017 roku był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI) w PGG. Nadzorował tam m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych, z użyciem silników wgłębnych, wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń, a także wyspecjalizował działalność Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych, w robotach górniczych niezbędnych dla kopalń Spółki. Od grudnia 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A. 
W tym czasie nadzorował i wdrażał szereg projektów inwestycyjnych, przyszłościowych dla istnienia zakładów w Spółce między innymi dokończenie inwestycji zabudowy GWSZ w szybie ,,Janina ‘’ VI wraz z rozbudową poz. 800 w KWK „Janina”, uruchomienie silników kogeneracyjnych w KWK ,,Brzeszcze’’, zaprojektowanie i udostępnianie nowej partii „Dąb” w KWK „Sobieski”. W efekcie przełożyło się to na podwyższenie i ustabilizowanie poziomu wydobycia węgla energetycznego Spółki TWD S.A. 
Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych JSW S.A. pełni od dnia 1 września 2021 r.