Szkolenia okresowe BHP

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Cel:

Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Zaświadczenie:

"Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Wykaz szkoleń:

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.

Wymiar: 16 godz.

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie przeznaczone dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Wymiar: 16 godz.

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Wymiar: 16 godz.

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Wymiar: 32 godz. (w tym 4 godz. ćwiczeń).

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

Wymiar: 8 godz.

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wymiar: 8 godz.

Uwaga:

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić zgodnie z zasadami przyjętymi przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.