Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Kursy dla pracowników branży górniczej

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN
Kursy specjalistyczne przed dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku zgodnie z wymogami § 17 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami):
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy podsadzania wyrobisk górniczych.
 • Kurs specjalistyczny przed dopuszczeniem do pracy kierownictwa i dozoru ruchu, których czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych.
Kursy specjalistyczne należy powtarzać co 5 lat.
Kurs specjalistyczny dla osób kierujących działem techniki strzałowej w podziemnych zakładach górniczych:
 • Kurs jest spełnieniem wymagań określonych w § 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w myśl którego dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych na stanowisku kierownika działu obejmującego swoją właściwością sprawy techniki strzałowej, zwanego „kierownikiem działu techniki strzałowej”, oraz jego zastępcy – może nastąpić tylko po ukończeniu przez te osoby kursu specjalistycznego dla osób kierujących działem techniki strzałowej.
Kursy specjalistyczne dla osób dozoru ruchu elektrycznego i mechanicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. załącznik nr 3 pkt. 9.7 i 9.8:
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu elektrycznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej (DEx)
 • Kurs specjalistyczny dla osób dozoru ruchu mechanicznego w podziemnych zakładach górniczych w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy silników spalinowych budowy przeciwwybuchowej
Kursy specjalistyczne należy powtarzać co 5 lat.
Kursy specjalistyczne dla pracowników wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Podstawa prawna: Art. 53.5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze:
 • wiek: min. 24 lata,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Górnik strzałowy powinien co 5 lat powtarzać kurs uzupełniający.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Wydawca środków strzałowych powinien co 5 lat powtarzać kurs uzupełniający.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy:
  • 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych,
  • 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 pkt. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 • staż pracy:
  • 6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty szybowego,
  • 6 miesięcy pracy wykonywania czynności konserwatora maszyn wyciągowych,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Przed podjęciem pracy na stanowisku maszynisty maszyn wyciągowych wymagane jest odbycie 6 miesięcznego szkolenia praktycznego w zakresie kierowania maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty maszyn wyciągowych.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy przy urządzeniach wyciągowych,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa powinien co 5 lat powtarzać kurs.

Rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kopalnianej kolei podziemnej.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych – wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • staż pracy: 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
 • ukończony kurs manewrowych (konwojentów) kolejek podwieszanych i spągowych wraz z obsługą wciągników i wciągarek belek transportowych.
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • kwalifikacje elektromontera,
 • staż pracy: 12 m-cy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV.

Elektromonter w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.

 • wiek: ukończone 21 lat,
 • wykształcenie: zgodnie z zapisami Art. 56 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
 • kwalifikacje elektromontera,
 • ukończony kurs elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
 • staż pracy: 12 m-cy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV.

Elektromonter w przypadku zatrudnienia w wyrobiskach zagrożonych wybuchem przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej powinien ukończyć kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Kurs powinien być powtarzany co 5 lat.