Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Uzyskanie uprawnień UDT

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sposób uzyskania:

Celem zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych przy obsłudze lub konserwacji urządzeń technicznych należy uczestniczyć w jednym z niżej wymienionych kursów i przystąpić do egzaminu pisemnego z części teoretycznej oraz egzaminu praktycznego. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, po uprzednim złożeniu wniosku (do pobrania tutaj) wraz z pozytywnym orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przy obsłudze/konserwacji danego urządzenia.

Zaświadczenia, uprawnienia:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z wymogami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, uprawniające do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

Wykaz kursów:

  • Kurs w zakresie obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Uwaga:

Obsługa urządzeń sterowanych z kabiny wymaga orzeczenia psychologicznego stwierdzającego zdolność do wykonywania prac na wysokości.

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prace przy obsłudze suwnic wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287).

Uwaga:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prace przy obsłudze suwnic wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287).

Obsługa urządzeń sterowanych z kabiny wymaga orzeczenia psychologicznego stwierdzającego zdolność do wykonywania prac na wysokości.

  • Kurs w zakresie obsługi dźwigów budowlanych.
  • Kurs w zakresie obsługi dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
  • Kurs w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Warunek:

posiadanie uprawnień w zakresie urządzeń, instalacji i sieci z grupy 1 (uprawnienia Komisji Kwalifikacyjnej URE, tzw. SEP.)