Robert Ostrowski

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: finansów, księgowości, relacji giełdowych i controllingu.

Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, w Spółkach Skarbu Państwa.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m.in. w branży wydobywczej, stalowej i energetycznej, zarówno w spółkach z udziałem Skarbu Państwa jak i prywatnych.
Po studiach pracował dla prywatnych funduszy, w branży wydobywczej. W latach 1998-2002 był dyrektorem finansowym w Hucie Katowice S.A., w latach 2002-2006 był dyrektorem finansowym, a także dyrektorem biura projektów finansowych w Mittal Steel Poland S.A. (wcześniej: Huta Katowice S.A., Polskie Huty Stali S.A., obecnie ArcelorMittal), w latach 2006-2008 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w latach 
2008-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., w latach 2014-2015 był członkiem zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. i Polskich Kolejach Górskich S.A. 
Od lutego 2016 był członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A., oddelegowanym do pełnienia funkcji członka Zarządu JSW S.A., a następnie od czerwca 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW. W tym okresie odpowiadał m.in. za opracowanie założeń i wdrożenie planu restrukturyzacji finansowej JSW oraz zbudowanie długoterminowej struktury finansowania opartej o utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilizacyjnego, którego celem było wsparcie bieżącej płynności Spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW). Był również odpowiedzialny za pozyskanie i sfinalizowanie długoterminowego finansowania bankowego amortyzowanego i rewolwingowego.
W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce pokrywającego ponad 39% zapotrzebowania na energię elektryczną. Następnie od maja 2020 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (wcześniej PGE EJ 1 Sp. z o.o.).
Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. pełni od dnia 3 sierpnia 2021 r.