Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW ze świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego

Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą polską spółką węgla kamiennego, która otrzymała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu JSW dołączyła do elitarnego grona podmiotów gospodarczych posiadających certyfikat nadawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdza, że Jastrzębska Spółka Węglowa stosuje najwyższe standardy zarządzania. Jesteśmy producentem węgla koksowego, który jest na liście surowców krytycznych dla unijnej gospodarki. To dla nas wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie wynikające z pozycji firmy o strategicznym znaczeniu – powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.

Postępowanie badania bezpieczeństwa przemysłowego miało na celu ustalenie czy Spółka posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych m.in. w dziedzinach: finansowej, organizacyjnej i kadrowej.

Świadectwo wydane 28 marca 2022 roku potwierdza zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Ponadto dzięki otrzymanym świadectwom Spółka uzyskała m.in. możliwość wnioskowania dla wskazanych pracowników wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych, Unii Europejskiej oraz NATO.  

Wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia stwierdzających, że Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

  • Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE
  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET
  • Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET
  • Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą ESA SECRET

Przyznane uprawnienia wydano na okres 7 lat w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub jej zagranicznym odpowiednikiem na okres 10 lat.

Inne aktualności

Wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle

W Krakowie odbyła się XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży górniczej, naukowców i ekspertów, a wśród nich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Grupy Kapitałowej JSW. Podsumowanie konferencji, po raz piętnasty…

Aktualności JSW SAOgłoszenie o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Aleja Jana Pawła II 4 działając na podstawie § 11 ust. 11 - 17 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych.

Aktualności JSW SAZmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu.

JSW doceniona za działania na rzecz ochrony wód i klimatu

W nowym raporcie za 2022 rok renomowanego światowego ratingu CDP (Carbon Disclosure Project), Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała wysoką ocenę B- w zakresie zmian klimatu. To ogromne osiągnięcie biorąc pod uwagę, że rok temu Spółka została oceniona na niższym poziomie…

Aktualności JSW SAOświadczenie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie fałszowania wpisów z wynikami pomiarów metanu przez pracowników KWK Pniówek, Zarząd JSW oświadcza, że do Spółki nie dotarły z prokuratury żadne formalne informacje w sprawie przedstawionych zarzutów pracownikom Spółki.

Robotyzacja i sztuczna inteligencja w Jastrzębskich Zakładach Remontowych

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (należących do Grupy Kapitałowej JSW) uruchomiono pierwsze, w pełni zrobotyzowane stanowisko do produkcji elementów maszyn i urządzeń górniczych. Szefostwo JZR zapowiada robotyzację większej ilości procesów produkcyjnych w firmie w…

Więcej aktualności