Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Zmiany w zarządzie JSW

|   Relacje inwestorskie - wspólne

8 lutego br. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o odwołaniu w tym dniu ze składu zarządu Aleksandra Wardasa, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych. Rada Nadzorcza nie podała powodu odwołania.


Wcześniej na posiedzeniu 29 stycznia br. Rada Nadzorcza spółki odwołała ze składu zarządu JSW Michała Kończaka, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. Rada Nadzorcza również nie podała powodu odwołania.

Do czasowego wykonywania czynności członków zarządu zostali oddelegowani dwaj członkowie Rady Nadzorczej. Robert Ostrowski - do wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, a  Krzysztof Mysiak do wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. strategii. Obowiązki te zostały im powierzono czasowo na okres od 9 lutego do 8 maja tego roku.

Robert Ostrowski ukończył wydział gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m. in. w branży stalowej i wydobywczej zarówno należących do Skarbu Państwa jak i prywatnych. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora finansowego w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. oraz w Mittal Steel Poland S.A., Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., członka zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w takich firmach jak Grupa Kapitałowa KGHM oraz Ernst&Young.

Krzysztof Mysiak ukończył studia chemiczne na Politechnice Krakowskiej w Krakowie oraz Studium Menadżerskie w zakresie zarządzania marketingowego WIFI Austria-Polska. Ukończył również wiele kursów specjalistycznych, m. in. w zakresie podstaw prawnych sporządzania prospektu emisyjnego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zaawansowanych technik sprzedaży, zarządzania projektami, posiada również licencję maklera papierów wartościowych.

Zajmował się działalnością maklerską pracując w BRE S.A., BDM S.A. oraz ŚDM SA w Katowicach, gdzie zajmował stanowisko z-cy prezesa zarządu - dyrektora wydziału maklerskiego. Był zatrudniony również w Messer Polska Sp. z o.o. jako z-ca dyrektora działu rozwoju, w Hucie Łabędy S.A. jako członek zarządu – dyrektor ds. kontrolingu i analiz strategicznych, w SN Promet w Sosnowcu jako członek zarządu – dyrektor ds. handlu i rozwoju, Petrochemii-Blachowni S.A. jako dyrektor handlowy - prokurent.