Artykuł archiwalny

Zarząd rozszerza premie dla wszystkich pracowników

Zgodnie z zapowiedziami, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję dotyczącą wprowadzenia premii zadaniowej dla wszystkich pracowników Spółki.

To kolejny krok po tym, gdy firma po raz pierwszy w kwietniu wypłaciła premie motywacyjne dla pracowników wykonujących prace w ścianach, przodkach i przy robotach zbrojeniowo-likwidacyjnych.

Wypłata premii zadaniowej dla wszystkich pracowników JSW (nie dotyczy pracowników objętych programem zarządzania przez cele oraz stażystów) będzie wypłacana każdego miesiąca począwszy od kwietnia do końca grudnia 2012 roku. Jeżeli analiza jej stosowania w tym okresie potwierdzi pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne spółki, premia zostanie przedłużona na następne lata.

Wprowadzenie premii motywacyjnej i zadaniowej to jedno z działań zarządu JSW zmierzających do ujednolicenia systemu wynagradzania pracowników oraz powiązania go z efektami pracy.