Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Zarząd przygotował pakiet rozwiązań oszczędnościowych. Związki odmówiły rozmów

Dzisiaj tj. 8 stycznia 2015 roku Zarząd JSW po raz kolejny spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. Zarząd przygotował szereg rozwiązań, które miałyby poprawić płynność firmy i obniżyć koszty pracy. Strona społeczna odmówiła podjęcia rozmów. Zarząd JSW już zapowiedział wystosowanie do strony społecznej kolejnego zaproszenia na spotkanie, które miałoby się odbyć 12 stycznia 2015 r.


Zarząd JSW chciał zaprezentować stronie społecznej cały pakiet rozwiązań ratujących finanse firmy. Obejmuje on m.in.:   

  • rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej tzw. 14. pensji za rok 2014, uzależnienie wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru deputatu węglowego,
  • wprowadzenie 6-dniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym 5-dniowym tygodniu pracy pracownika,
  • zaprzestanie wypłacania dodatku do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
  • wdrożenie  w Spółce powszechnie obowiązujących przepisów wyliczania wynagrodzenia za urlop tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.,
  • likwidację dopłaty do przewozów pracowniczych,
  • zaprzestanie naliczania odpisu ZFŚS na emerytów i rencistów,
  • stosowanie w latach 2015 – 2016 kodeksowych zasad przy wyliczaniu wynagrodzenia za prace w soboty, niedziele i święta oraz w nadgodzinach,
  • utrzymanie stawek płac zasadniczych w 2015 roku na poziomie 2014 roku,
  • zaproponowanie Związkom Zawodowym kroków mających na celu ograniczenie ilości pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.