Artykuł archiwalny

Zapraszamy biura podroży

Dyrekcja JSW S.A. KWK „Pniówek” zaprasza biura podróży do przedstawienia ofert dotyczących wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich (27.06.2015 - 31.08.2015).


Giełda ofert i sprzedaż odbędzie się w dniach od 24.03.2015r. do 26.03.2015r.w godz. od 0500 do 1700 w Hali Zbornej-budynek administracji KWK „Pniówek”.
Zgłoszenie chęci udziału w Giełdzie można przesłać faxem na nr 32 4721978.Termin zgłoszenia udziału w Giełdzie zainteresowanych biur podróży upływa 13 marca 2015 o godz. 13:00-tej. Nie będą przyjmowane zgłoszenia uczestnictwa w formie telefonicznej lub mailowej. Rejestr organizatorów wypoczynku do udziału w Giełdzie odbędzie się według kolejności wpływu zgłoszeń.

Bliższe informacje pod nr telefonu: 32 7562 855.

Zgłoszone w w/w terminie Biura Podróży otrzymają informację drogą mailową o sposobie dofinansowania z ZFŚS oraz informację jakie dokumenty organizator powinien przedstawić w Sekcji Socjalnej zgłaszając się do udziału w Giełdzie.