Artykuł archiwalny

Wzrost produkcji węgla w JSW

Kopalnie JSW w I kwartale 2012 roku wyprodukowały o około 240 tys. ton węgla więcej niż planowano – wynika z wstępnych szacunków Spółki.

Więcej niż zakładał plan techniczny na ten okres wykonano również wyrobisk korytarzowych. Plan robót przekroczono o 1 694 mb, co świadczy o efektywnym przygotowywaniu się Spółki do zwiększonych planów wydobywczych w przyszłym roku. Do 2015 roku JSW zamierza uzyskać roczny poziom wydobycia w wysokości 14 mln ton.

– Naszym strategicznym celem jest wzrost wydajności i efektywności, by ograniczyć negatywny wpływ wysokich kosztów stałych na wynik Grupy – mówi  Jarosław Zagórowski, Prezes JSW S.A. – Te dane to potwierdzenie, że przy odpowiedniej organizacji pracy możemy nie tylko realizować plany produkcyjne i inwestycyjne, ale też wyraźnie je przekraczać.

Marzec będzie pierwszym miesiącem, za który JSW wypłaci specjalną premię motywacyjną pracownikom, którzy przekroczyli plany w zakresie wydobycia i robót przygotowawczych. Działania premiujące najbardziej zaangażowanych i efektywnie pracujących pracowników zostały wprowadzone mimo braku zgody związków zawodowych na tę formę wynagradzania załogi.

– Działania premiujące najbardziej aktywnych pracowników są standardem w każdej profesjonalnie zarządzanej firmie. Ważne jest dla nas, że pracownicy JSW rozumieją potrzeby Spółki w zakresie wydobycia, wydajności i rozwoju. Lepsze efekty pracy to nie tylko możliwość zwiększenia wynagrodzenia, ale też wzrost wartości Spółki i wyższy kurs akcji – podkreśla  Jarosław Zagórowski.

Ze wstępnych szacunków JSW wynika, że dodatkowa produkcja węgla koksowego i energetycznego została w przeważającej części ulokowana na rynku. Spółka obserwuje również stopniowy spadek zapasów koksu w Grupie (wyższe zapasy w miesiącach zimowych mają charakter sezonowy) przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych. Wzrost zainteresowania koksem u odbiorców jest symptomem ożywienia na rynku stali. Tym samym potwierdzają się przewidywania Zarządu JSW dotyczące ożywienia rynku z końcem I kwartału tego roku. Prezes Zarządu zastrzega jednak, że  jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ten trend uznać za stabilny.

Szczegółowe informacje, w tym dane finansowe za trzy miesiące tego roku, JSW przedstawi 10 maja w sprawozdaniu za I kwartał 2012 roku.